Systém pásků v taekwondu

 

Taekwondo disponuje svým vlastním systémem barevných pásků. Začátečník získává automaticky bílý pásek jako znak počátku a čistoty. S časem a rostoucím úsilím cvičenec postupuje dál ke tmavším páskům, až k černému, ale tam cesta nekončí, ba naopak je novým začátkem. Následují totiž mistrovské stupně zvané "Dan", ale k tomu se dostaneme později. Nyní nás zajímají žákovské stupně zvané "Kup". Je jich celkem 10 a nyní si je popíšeme:

  • 10. Kup: bílý pás - vyjadřuje nevinnost osoby, která nemá vědomosti o taekwondo
  • 9. Kup: bílý pás se žlutým pruhem
  • 8.Kup: žlutý pás - vyjadřuje poznání základních technik, to je stádium, kdy rostlina začíná růst
  • 7. Kup: žlutý pás se zeleným pruhem
  • 6. Kup: zelený pás- vyjadřuje růst cvičence, v tomto stádiu už rostlině rostou listy
  • 5. Kup: zelený pás s modrým pruhem
  • 4. Kup: modrý pás - vyjadřuje vysoký růst rostliny, v tomto stádiu rostlina vyrostla až k obloze
  • 3. Kup: modrý pás s červeným pruhem
  • 2. Kup: červený pás - vyjadřuje nebezpečí, cvičenec se učí kontrole svých pohybů, červená varuje soupeře
  • 1. Kup: červený pás s černým pruhem

Černá barva je opakem bílé a znamená jakousi maturitu v tomto bojovém umění. Černý pás má všechny vědomosti zmíněné výše. Každá fáze černého pásku má svůj vzor a těchto fází je celkem 9. První fáze je 1. Dan, poslední fází je 9. Dan. Danové stupně značí mistrovskou úroveň. A teď si to převeďme do praxe v našem klubu:

Každý rok se v našem klubu konají zkoušky na žákovské technické stupně. Přijíždí zkušební komisař Českého svazu taekwondo WTF s platnou licencí. Zkoušky jsou předem ohlášeny ve svazu a jména zkoušených nahlášeny a schváleny svazem. Po každém technickém stupni (pásku) je určitá čekací doba k získání následujícího pásku. U žákovských stupňů však není nikde delší než 6 měsíců a proto u nás páskujeme jednou ročně o dva stupně najednou. To znamená, že člověk, který začne cvičit třeba v lednu, bude připuštěn ke zkouškám na bílo-žlutý i žlutý pásek zároveň. Další rok může získat zelený a ten další rok modrý pásek. Takhle až do červeného. Od 1. Kupu jsou už zkoušky vyhlášeny svazem před určenou zkušební komisí a tam už není možno postupovat o 2 stupně.

Ptáte se z čeho jsou zkoušky na technické stupně a jak se na ně připravit? Každý stupeň má svá předepsaná kritéria. Nejlehčí je samozřejmě 9. a 8. Kup. Od 8. Kupu až po 9. Dan je u každého pásku či stupně požadovaná nová sestava zvaná poomse (obdoba japonských kata), která je s každým vyšším stupněm propracovanější. Dále od zeleného pásku sebeobrana, od modrého přerážení desek, dále se hodnotí technický sparrig, provedení technik kopů, tří až jedokrokový nácvik boje a u všech stupňů také teoretická znalost zkoušejícího. Nemusíte se bát, že bychom vás na zkoušky nepřipravili. Věřím, že jsou dobrou motivací.

 

Lukáš Kloza