Význam poomse

 

Poomse je jednou z několika částí taekwonda a pro mnoho cvičenců, zaměřující se na poomse je tou nejdůležitější stránkou. V našem klubu ne moc oblíbená, protože se zaměřujeme na kyorugi (boj). Poomse jsou souborná cvičení (sestavy), znázorňující souboj jednoho bojovníka proti několika imaginárním soupeřům. Zosobňují tradiční technickou stránku taekwonda, která je v zápasech minimálně použitelná. Je v nich kladen velký důraz na provedení základních bojových technik, koncentrace, dynamiky a techniky jako takové. Poomse je jednou z metod, jak se naučit ukázněnosti, soustředění, sebeovládání, přesnosti pohybů a v neposlední řadě i poznávání sebe sama. Každá sestava má svůj filozofický význam. Názvy jednotlivých žákovských sestav začínají pojmem taeguk (tae- velikost, guk- věčnost). V pozadí poomse stojí velká symbolika, sahající k I ťingu (Kniha proměn), která je jedna z nejstarších objevených filozifických děl. Nyní přejdeme k jednotlivým poomse.

 

Taeguk-il-jang (8. Kup): Znázorňuje nebe a světlo, bez nichž by náš život nebyl možný. Symbolizuje začátek stvoření vesmíru a všeho bytí. Tato poomse je charakteristická svou jednoduchostí.

Taeguk-i-jang (7. Kup): Tato sestava znázorňuje jezero, jehož symbolem je vnější měkkost a vnitřní pevnost. Symbolizuje radost a cvičit by se měla s vědomím, že člověk má mnoho omezení, která však může překonat a z toho plyne, že můžeme kontrolovat a utvářet svoji budoucnost.

Taeguk-sam-jang (6. Kup): Tato sestava znázorňuje oheň, jehož vlastnostmi jsou prudkost a bystrost. Účelem této sestavy je vyvolat u žáků smysl pro spravedlnost a rozšířit touhu po trénování.

Taeguk-sa-jang (5. Kup): Symbolem této sestavy je hrom, jehož vlastností je velká síla a důstojnost. Hrom vzbuzuje v člověku strach a zároveň podněcuje klid a odvahu.

Taeguk-o-jang (4. Kup): V této sestavě je symbolem vítr, který svou proměnlivostí může ničit silou bouře a naopak pohladit jako vánek.

Taeguk-yuk-jang (3. Kup): Tato sestava znázorňuje vodu. Tak jako plynoucí proud řeky stéká z hor do údolí, tak techniky v ní obsažené plynule přecházejí v sebe navzájem.

Taeguk-chil-jang (2. Kup): Symbolem této sestavy je hora, která svou pevností a majestátností chrání člověka, který stojí na její straně.

Taeguk-pal-jang (1. Kup): Tato sestava symbolizuje zemi, kterou charakterizuje hluboký klid, kořeny a naplnění počátku a konce všeho. Žák zde teprve začíná svou cestu BUDÓ.

 

Dále jsou mistrovské sestavy na danové stupně, které zde zatím neuvádím. Z toho plyne, že na každý technický stupeň (počínaje 8. Kupem) je jedna sestava. Principy učení sestav tkví v opakováním. Neustálým pakováním stejných pohybů se dané pohyby uloží do tzv. svalové paměti, kdy nemusíte nad danou technikou přemýšlet a tak zkrátíte reakční dobu a provedete pohyb zcela automaticky. Domnívám se, že cvičení poomse zlepšuje celkovou motoriku člověka. Přeju hodně úsilí a štěstí při cvičení poomse.

 

Lukáš Kloza